Інше
Меню

Цінні папери, як потенціал прибутку

Незалежно від своєї економічної природи і термінології, будь то акції, облігації, векселі і т.д., цінні папери є ніщо інше, як особлива форма існування капіталу. Вони можуть передаватися замість нього самого, обертатися на ринку, як товар, і приносити прибуток. Їх суть в тому, що самого капіталу наче й немає, але є усі права на нього, які зафіксовані цінним папером. В той же час просто так купити його "з рук" дуже складно. Централізований варіант – організований ринок цінних паперів (біржовий ринок), потрапити куди просто так ніяка організація без серйозної перевірки (процедури лістингу) не може. До того ж, згідно з вимогами Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", для здійснення операцій з купівлі, продажу, обміну цінних паперів, особа, яка здійснює операцію з цінними паперами, повинна мати спеціальну ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або звернутися до професійного торговця цінними паперами.

КОНКОРД банк – професійний учасник ринку цінних паперів

Банк здійснює усі види операцій з цінними паперами, що передбачені ліцензією НБУ №230 від 07.11.2011 р. і ліцензіями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР):

  • "Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – Брокерська діяльність" (безстрокова ліцензія НКЦПФР – серія АД №034476 від 18.07.2012 р.);
  • "Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – Дилерська діяльність" (безстрокова ліцензія НКЦПФР – серія АД №034474 від 18.07.2012 р.);
  • "Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність – Депозитарна діяльність депозитарної установи" (безстрокова ліцензія НКЦПФР – №1484 від 18.09.2015 р.).

КОНКОРД банк також входить до складу ряду професійних асоціацій:

  • Член асоціації "Українські фондові торговці" (свідоцтво №033 від 02.07.2009 р.);
  • Член "Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів" (ПАРД), (свідоцтво №580 від 07.10.2015 р.).

Брокерські послуги – з максимальною вигодою для клієнта

За дорученням клієнта КОНКОРД банк здійснює на фондовому ринку операції з:

  • купівлі цінних паперів;
  • продажу цінних паперів;
  • обміну цінних паперів;
  • репо.

Операції з векселями – на будь-який вибір

КОНКОРД банк надає послуги з обліку, авалювання, доміциляції, зберігання та інкасування векселів, виписаних юридичними і фізичними особами в розрахунок за поставлений товар, надані послуги або виконані роботи.

Тарифи на комісійні операції з цінними паперами